2024-02-29

Husk å justere vognens forspenning i C-skinnen

Det er viktig å justere forspenningen på en vogn i C-skinnen når den er montert. Som regel trenger det bare å gjøres én gang i løpet av produktets levetid. Bestiller du en ferdigmontert vogn fra Rollco, justeres...

2023-06-01

Når bør du bruke U-skinne?

U-skinnen er en robust løsning egnet for bruksområder hvor presisjon ikke er den viktigste faktoren. Systemet er strukturert for å ta opp avvik i parallellitet, noe som gir en enkel og fleksibel installasjon.

2022-04-21

Enkle komponenter til tøffe applikasjoner

Mange lineære produkter kan virke komplekse og avanserte, men det finnes også enklere komponenter som løser mange lineære forflytninger. En av disse er lineære føringer som består av vogner med ruller som går i en...

2021-07-26

Så enkelt kan du løse ditt parallellitetsproblem

Parallellitets- og vinkelproblemer oppstår nesten alltid ved lineær forflytting. Derfor tilbyr vi et produkt som enkelt løser problemet allerede på konstruksjonsstadiet. Det kombinerer en styrende og en flytende skinne,...

2020-11-03

Slik konstruerer du en buet lineær bevegelse på den beste måten

I de fleste tilfeller skjer en lineær bevegelse i en rett linje mellom to punkter eller i en sirkulær bevegelse. Men enkelte applikasjoner krever en kombinasjon av rettstrekninger og kurver i en buet lineær bevegelse.

2020-10-20

Slik håndterer du parallellitetsproblemer ved lineær bevegelse

Å helt unngå parallellitetsproblemer ved lineær bevegelse er nesten umulig. Men det finnes måter å håndtere dem, slik at du kan lette monteringen av skinneføringen og i forlengelsen redusere slitasjen på skinnene.

1