2020-10-20

Slik håndterer du parallellitetsproblemer ved lineær bevegelse

Rollco_Hantera_Parallelitetsproblem_1080

Å helt unngå parallellitetsproblemer ved lineær bevegelse er nesten umulig. Men det finnes måter å håndtere dem, slik at du kan lette monteringen av skinneføringen og i forlengelsen redusere slitasjen på skinnene.

Å håndtere parallellitetsproblemer

Lineærføringer med resirkulerende kuler har høy presisjon og kapasitet til å håndtere tunge laster i alle retninger, med høy nøyaktighet og bevegelseskontroll. Men i enkelte situasjoner og applikasjoner kan disse kreftene også skape begrensninger. For å oppnå denne ytelsen, må skinnene nemlig monteres parallelt og i flukt med hverandre. Dessuten med stor nøyaktighet. Det dreier seg om hundredels millimeter. Hvis monteringsflatene ikke er helt rette eller stive, kan monteringen bli både tidkrevende og kostbar. Parallellitetsproblemer fører også til slitasje, noe som igjen reduserer levetiden drastisk.

Hvilken retning styrer? 

Første skritt er å avgjøre hvilken retning som styrer og har størst behov for nøyaktighet. Er det viktigste at lineærføringen er glappfri i sideledd eller høydeledd, eller kan mindre avvik aksepteres i alle retninger? Svaret på det spørsmål vil avgjøre hvilken eller hvilke skinner som skal være styrende eller flytende. Ved å konstruere lineærføringen med en passende kombinasjon av styrende, vinkelkompenserende eller flytende skinner, får du en effektiv løsning både for å håndtere parallellitetsfeil og vinkelfeil i konstruksjoner, samt reduserer monteringstiden. En annen viktig fordel er at monteringsflatene noen ganger heller ikke trenger å bli bearbeidet.

Alt om linærføring

Kombiner skinner

Ved å bruke en styrt og en flytende skinne kan man løse problemet med å tilpasse to monteringsflater. Det kompenserer for aksial bevegelse av vognen og for parallellitetsfeil.

På samme måte kan en kombinasjon av en vinkelkompenserende og en flytende skinne håndtere både parallellitetsfeil og vinkelfeil.

Imidlertid kan avstanden mellom skinnene utgjøre et problem. Jo lengre avstanden er, desto større innvirkning får en eventuell helning eller skjevhet i gulvet, noe som gjør det vanskeligere å kompensere med denne type løsning.

CompactRail_T_U_NO

Lær mer om hvordan du unngår parallellitetsproblemer

Kontakt Mads på Rollco

 

Fortell en venn eller kollega: