Rollcos Blogg

Velkommen til bloggen vår! Her deler vi vår kunnskap og tilbyr tips om lineære applikasjoner.

Så enkelt kan du løse ditt parallellitetsproblem

2021-07-26

Parallellitets- og vinkelproblemer oppstår nesten alltid ved lineær forflytting. Derfor tilbyr vi et produkt som enkelt løser problemet allerede på konstruksjonsstadiet. Det kombinerer en styrende og en flytende skinne,...

Slik håndterer du parallellitetsproblemer ved lineær bevegelse

2020-10-20

Å helt unngå parallellitetsproblemer ved lineær bevegelse er nesten umulig. Men det finnes måter å håndtere dem, slik at du kan lette monteringen av skinneføringen og i forlengelsen redusere slitasjen på skinnene.

1