2023-06-21

Hva bør du tenke på når du installerer en skinneføring?

To skinneføringer som fungerer i et system skal ikke være buede. Spesielt ikke i forskjellige retninger. Man bør alltid tilstrebe mest mulig retthet, for å ha et velfungerende system. 

Optimaliser ytelsen gjennom riktig justerte skinner

Retthet er avgjørende når det gjelder montering av skinneføringer. Derfor bør en skinneføring alltid støttes i to retninger. Når skinnen skrus på plass via festehullene, støttes den automatisk av underlaget. Men det bør også støttes sideveis. Dels fordi den kan ta opp større krefter sideveis, og dels fordi man tvinger den til å bli rett.

Unngå parallellitetsproblemer ved å sikre med Compact Rails u-skinne

Jo rettere en skinneføring er, jo bedre fungerer den. Så snart du har mer enn én skinne som fungerer i systemet, risikerer du å få et parallellitetsproblem hvis en eller begge skinnene er bøyd.

– Har du bare bruker én skinne, gjør det ikke så mye om det er en viss kurvatur. Men hvis du bygger et system med to parallelle skinner, som er veldig vanlig, så er det en god start at den første skinnen er så rett som mulig for å kunne få dem parallelle, sier vår ingeniør Pontus.

Skinneføringer har ofte høyere presisjon enn den aktuelle applikasjonen krever. Man kan derfor tenke seg at en fast skinneføring støttes av en skinne som er i stand til å absorbere noen parallellitetsfeil. Et eksempel på et mulig produkt her er Compact Rails u- skinne .

Tips fra Pontus:

  • Støtt skinneføringen i to retninger ved montering
  • Rettheten er svært viktig for ytelsen til skinneføringen
  • Hvis mulig, bruk en støtteskinne som balanserer ut eventuelle parallellitetsfeil

Oppdag bloggserien spør en ingeniør

 

Fortell en venn eller kollega: