2021-08-02

Unngå de vanligste problemene når du konstruerer lineærsystem

Å konstruere et lineærsystem er ikke alltid det letteste, det finnes en del vanlige problemer og fallgroper. Samtidig finnes det en del ting du kan dra nytte av og hjelpemidler som forenkler. En av våre egne konstruktører, Oskar Friberg, deler noen av sine bra tips som gjør arbeidet både enklere og smidigere.

CAD-bibliotek

 

Manglende tilgang til CAD er et vanlig problem ved konstruksjon av lineærsystem

Et av de mer vanlige problemene når man skal konstruere et lineærsystem er den manglende tilgangen til CAD-filer, forteller Oskar.

– Jeg jobbet tidligere som maskinbygger og da hendte det ofte at prosjektet stoppet opp fordi jeg ikke kunne komme videre uten en CAD-fil.

Det er tegningstungt å konstruere og det har tidligere vært vanskelig å finne produkter med bra beskrivelser og en CAD-fil. Det har helt enkelt ikke eksistert noe komplett bibliotek.

– Å ha tilgang til et bredt CAD-bibliotek er viktig. Man merker med en gang om en leverandør har lagt energi i å bygge opp et slikt. For meg som konstruktør er det en stor fordel.

Et tydelig målbilde legger til rette for utviklingen

Mange ganger har kunden er klart bilde av hva hen vil oppnå, men kan ikke visualisere det. Det kreves at bildene oversettes til en maskinkonstruksjon. For å korte ned utviklingsarbeidet er det viktig å raskt kunne presentere et konsept som på en enkel og tydelig måte viser hvordan man tenker. Også her har tilgangen til CAD-filer stor betydning.

– Å gi konstruktøren rask og enkel tilgang til CAD-filer tilrettelegger i mange tilfeller, mener Oskar. Hvis man enkelt kan laste ned filer fra en hjemmeside, uten noen krav til registrering, vil dette gjøre ting enklere i konstruksjonsfasen. Det skal være lett å laste ned filer og legge inn i sin modell, det korter veien fram til en ferdig konstruksjon veldig mye.

Les mer om lineærsystem og aluminiumssystem

Et tidlig prisoverslag kan spare tid

Som konstruktør er det lett å forsvinne inn i prosjektet. Å legge ned mye tid på å finne den absolutt beste tekniske løsningen. Problemet er at den løsningen kan vise seg å være aldeles for dyr og dermed ikke lønnsom. Derfor er det en god idé å allerede tidlig i prosjektet finne en bra balanse gjennom et raskt prisoverslag.

– Det har stor betydning om man kan få en oppfatning om hva ulike typer av løsninger koster, så man vet hva man sammenligner med, sier Oskar. Det gjør at det til slutt går raskere å komme i mål og unngå en masse gjentagelser. Når du involverer din leverandør tidlig i prosjektet kan de veilede deg fram til den optimale løsningen ut fra din kravspesifikasjon. Jeg prøver å jobbe slik med mine kunder, og jeg setter pris på at jeg kan samarbeide på den måten med mine leverandører.

Oskar Friberg

Oskars 5 tips
for å forenkle konstruksjonsfasen

1. Bruk standardkomponenter

Begynn med å gå inn på din leverandørs hjemmeside og se hva som finnes som standardkomponenter. Det er ingen mening i å finne opp hjulet på nytt. Har den aktuelle leverandøren et stort lager? Kan man på en enkel måte finne ut dette direkte på hjemmesiden? Da sparer du tid.

2. Utnytt den kompetansen som allerede finnes

Ofte finnes det enormt mye kunnskap hos ulike foretak innen de områdene de sysler med. Benytt deg av det! De kan gi deg anbefalinger og komme med tilbakemeldinger på hva som kan gjøres mer effektivt eller enklere. Let etter en leverandør som vil fungere som en partner snarere enn bare en leverandør.

3. Benytt deg av eksisterende CAD-bibliotek

Undersøk tilgangen på CAD-filer hos leverandøren. Hvis det finnes et oversiktlig bibliotek så kan du finne mange løsninger allerede der. Et bra CAD-bibliotek er som en godtebutikk for konstruktører.

4. Søk hjelp ved spesialløsninger

Hvis du jobber med et større prosjekt og havner i tidsnød kan du i blant kjøpe konstruksjonstimer fra en leverandør. Pass på å dra nytte av deres kompetanse når det gjelder å utvikle spesialløsninger. De kan sitt område godt og er ofte ikke redde for å ta på seg utfordrende prosjekt.

5. Dimensjoner smart

Når det gjelder å dimensjonere en lineærstyring rekker det ofte med dimensjoner som er mindre enn hva man tror. Dobbeltsjekk med din leverandør om du virkelig har valgt rett. Kanskje rekker det med en mindre eller enklere variant. Din leverandør har ofte kontroll på dette.

Bestill vårt prøvesett

Fortell en venn eller kollega: