2021-08-16

Tilbehør og tilvalg til skinneføring – når skal man bruke hva?

Det finnes mye å ta hensyn til når man skal velge en løsning for skinneføring. Mange ganger må man komplettere med diverse tilbehør. Utvalget er stort og det er ikke alltid helt lett å få overblikk over hva som finnes og når man skal bruke hva. Vi spurte en av Rollcos selgere, Daniel Stifors, om hva man må tenke på.

Selgere Daniel Stifors

Et utvalg av tilvalg og tilbehør for skinneføringer

Det finnes mange faktorer som styrer hvilke tilbehør du behøver for å konstruere en velfungerende skinneføring.

– For å oppnå lang levetid og lite behov for vedlikehold kan man for eksempel behøve og velge en forspent vogn eller en vogn med ekstra tetninger. Det beror blant annet på faktorer som det omgivende miljøet og særskilte applikasjonskrav, sier Daniel.

Når behøver man en forspent vogn?

I blant kan konstruksjonen kreve en vogn med forhøyet forspenning, f.eks. når det er behov for en vibrasjonsbestandig gange eller mer stivhet. Kuleskinneføringer har kuler i både større og mindre dimensjoner. Generelt kan man si at større kuler gir høyere forspenning og vice versa. De mindre dimensjonene gir en lettere gange mens de større gir en mer nøyaktig gange.

– I og med at man øker diameteren på kulene i kuleomløpet skapes et økt trykk på både skinne og vogn, noe som gir en stivere og mer nøyaktig gange, forteller Daniel. Den økte motstanden reduserer hastigheten noe, men gangen er fortsatt lett.

Bestill vårt prøvesett

Ulike løsninger for smøring og beskyttelse av skinner og vogner

Det finnes ulike tilbehør både for å smøre og å beskytte skinneføringen, blant annet ulike typer tetninger og endegavler til vognene. I miljøer der det kan være vanskelig å komme til for å smøre skinneføringen passer det med en selvsmørende tetning. Den mater kontinuerlig skinnen med fett og øker intervallet for vedlikehold.

– Tette gavler brukes for at fettet skal forbli inne i vognen samtidig som skinnen holdes tørr, sier Daniel. Det er viktig i støvete miljøer, ettersom partiklene ellers kan blande seg med fettet på skinnen og danne klumper. De tette gavlene beskytter også selve vognen mot forurensninger. Ofte brukes tette gavler i for eksempel sagbruk og papirfabrikker der det flyr rundt veldig finkornede partikler. Det finnes også ulike løsninger for å beskytte skinne, f.eks. plugger som forhindrer at skitt og støv samles i monteringshullene.

Gavler med stålskraper beskytter mot større, harde partikler, som sveiselopper og trefliser, ved å skyve dem bort når de lander på skinnen. Dette er en enkel måte for å forlenge levetiden for din skinneføring.

– Når det gjelder valget mellom olje og fett bruker vi å anbefale vanlig kulelagerfett, sier Daniel. Men du bør alltid ta hensyn til applikasjonen, så særskilte krav kan påvirke valget av fett. For applikasjoner innen næringsmiddelproduksjon er det viktig at fettet som brukes er næringsmiddelgodkjent. Derfor må vognene ofte avfettes og deretter settes inn med nytt FDA-godkjent fett før levering.

HRC-Seals

Overflatebeskyttelse for skinner og vogner

Avhengig av hvor krevende omgivelsene er, kan skinnene behandles med ulike overflatebehandlinger som forlenger levetiden. Foruten de vanligste, som f.eks. fornikling og forkromming, så finnes det spesialbehandlinger som gir ekstra høy korrosjonsbeskyttelse.

– Hvilken overflatebehandling som er mest optimal avgjøres av ytre faktorer, men også av konstruksjonen, mener Daniel. Visse vogner som bruker fett som smøremiddel skaper for eksempel en hinne når den beveger seg langs skinnen. Dette tynne laget av fett fungerer i praksis som en overflatebeskyttelse og dermed behøver ikke selve skinnen være rustfri.

Ettersom det er applikasjonens behov og de ytre forutsetningene som avgjør valget er det alltid bra å velge en kompetent leverandør med et bredt utvalg av ulike typer skinner og overflatebehandlinger. Da kan de også komme med anbefalinger til hvilken type som er mest egnet ut fra konstruksjonen og det omgivende miljøet.

Klemelement for fiksering av last

Klemelement er et tilbehør som brukes når det er behov for å feste en last på skinnen. Avhengig av hvilken type applikasjon det gjelder kan man velge et klemelement som styres enten manuelt eller med pneumatikk.

– Det pneumatiske klemelementet oppnår et hardere trykk og kan dessuten fjernstyres, forteller Daniel. Ulempen er at løsningen kan bli mer komplisert i og med at slangene til trykkluften må følge med i bevegelsen.

Det som i grunnen styrer valget av klemelement er applikasjonens behov for klemkraft og hvor hardt lasten skal låses fast. En god idé er å la en kyndig leverandør analysere behovene og utfra dem ta frem rett type klemelement.

Skinneføring med kuler eller ruller

En vanlig spørsmålsstilling er om man skal velge kuleskinneføring eller rulleskinneføring. Svaret på det spørsmålet avhenger fullstendig av din applikasjon.

– Rulleskinneføring er særlig godt egnet for maskinapplikasjoner med krav til høy bæreevne i kombinasjon med høy stivhet og høy vibrasjonsbestandighet, forteller Daniel.

Kuleskinneføring er den vanligste typen og den fungerer til mange, for å ikke si de fleste, applikasjoner. Det er oftest også en kostnadseffektiv løsning.

Les mer om lineærsystem og aluminiumssystem

Fortell en venn eller kollega: