2022-09-06

Synkronkjøring av båndtransportører

20201009_101744

Når man har behov for å samkjøre flere transportbånd i en synkronisert bevegelse kan det løses på flere ulike måter. Plassering av motor og hvordan man velger å koble sammen båndtransportørene er to faktorer å ta hensyn til når man velger løsning. Vi ser her nærmere på hvordan det kan se ut når man vil samkjøre to respektive fire båndtransportører.

Behovsanalyse leder til rett løsning

Når du designer en båndtransportør er det mange variabler å ta hensyn til. Størrelse, form og vekt på det materialet som skal håndteres på transportøren er viktig. Også transportavstand, hastighet og hvilken nøyaktighet som kreves må tas med i betraktning. De unike faktorene i hvert enkelt tilfelle leder ofte til unike konstruksjoner.

Det er ikke helt uvanlig at man har behov for å kjøre flere båndtransportører parallelt og synkront. Det er egentlig bare fantasien som setter stopp for hvordan dette kan løses. Selvfølgelig er man alltid ute etter den mest effektive og lønnsomme konstruksjonen.

Synkronisert parallelldrift med hjelp av synkroniseringsaksel

I dette eksempelet krevde applikasjonen synkronisert parkjøring av to separate båndtransportører. Ved å ta to vanlige båndtransportører med endedrift og samkjøre dem med hjelp av en synkroniseringsaksel som forbinder de to transportørene var dette mulig å gjennomføre på en relativt enkel måte. Synkroniseringsakselen gjorde dessuten at det kun var behov for en motor for å kjøre begge transportbåndene.

En løsning som denne gjør det mulig å kjøre materiale parallelt på to bånd, helt synkront. Når man kobler sammen to smalere båndtransportører, som på bildet nedenfor, frigjøres plass mellom båndene. Den kan f.eks. utnyttes til å plassere en gripeenhet under, mellom transportbanene, som kan rotere materialet. En annen mulighet er å plassere en mindre, kort båndtransportør vinklet i 90°, montert på to små lodrette aktuatorer som kjører opp og ned. De kan da benyttes for å legge bort materialet fra den opprinnelige kjøreretningen.

Den frigjorte plassen mellom båndtransportørene kan også benyttes til andre prosesser, som fresing, gravering, teiping, liming m.m. Dette kan da utføres samtidig på både over- og undersiden. I tillegg til dette har man her en kostnadseffektiv løsning, sammenlignet med en bredere båndtransportør som kanskje hadde måttet være mer enn 1 000 mm bred.

2_synkroniserade_bandtransportörerTo båndtransportører av standard type med endedrift, sammenkoblet med hjelp av en synkroniseringsaksel.

Enkel konstruksjon for samkjøring av fire båndtransportører

Hvordan går man da frem for å samkjøre flere enn to båndtransportører? I dette tilfellet skulle fire transportører kjøres samtidig. Ved at man valgte midtdrift, dvs. motoren ble plassert i midten, ble det frigjort plass ved inn- og utmatingen. Samtidig ble også motoren skjult på undersiden.

Her kan man også med fordel velge en større motor som klarer å drive alle fire bånd på egen hånd. I applikasjonen på bildet nedenfor er det montert små aluminiumsvinkler, hvorpå man har montert en 2 mm tykk rustfri plate. Vinklene gjør det mulig å justere opp platen i samme høyde som transportbåndet mellom hver transportbane, og dermed unngå at materiale triller ut. En løsning som denne står seg bra kostnadsmessig og fungerer bra blant annet for å transportere større materialer, som f.eks. tekstiler, fiberduk m.m.

4_synkroniserade_bandtransportörer

Konstruksjon der fire båndtransportører samkjøres med midtdrift.

New call-to-action

Fortell en venn eller kollega: