2024-04-25

Slik justerer du båndet på båndtransportøren

justering_bandtransportör

Start med å plassere båndtransportøren på riktig sted og vannrett. Juster deretter båndet til det ser bra ut. Vi har laget to steg-for-steg-videoer som viser nøyaktig hvordan prosessen fungerer, en for endedrift og en for midtdrift.

Kontroller og juster alltid under nyinstallasjon

Ved montering av ny båndtransportør er det viktig å alltid kontrollere og justere båndet på den. Dette må gjøres selv om det allerede er gjort i vår produksjon. Det kan skje ting under transport som blant annet kan føre til at beltet strekker seg.

Remmene på transportører fra Rollco er som standard strukket med 0,3 %/meter. Tykke bånd er vanskeligere å stramme, det samme er enkelte typer materiale, som kan påvirke prosentandelen. Om nødvendig kan båndet justeres flere ganger i løpet av båndtransportørens levetid.

Fastgjort og i vater

Før du begynner med selve oppstrammingen, må du sørge for at båndtransportøren er fastgjort og at den er i vater. Mange båndtransportører har justerbare føtter som kan endres for å gjøre dette. Du bruker da en unbrakonøkkel størrelse 2,5 for å gjøre selve justeringen av båndet.

Prosessen for å justere båndet varierer avhengig av om transportøren har ende- eller midtdrift. Vi demonstrerer trinn for trinn hvordan du går frem for både ende- og midtkjøring i to instruksjonsvideoer.

Spørsmål du får svar på i videoen:

  • Hvor justerer du båndet?
  • Hva skal jeg gjøre hvis båndet fortsatt ikke er bra, selv om du har justert det?
  • Hvordan finner du ut om båndet er riktig justert?

Endedrift:

Midtdrift:

Fortell en venn eller kollega: