2020-11-10

Skap teleskopiske lineære bevegelser som varer

Teleskop_bloggDet er mange ulike faktorer som spiller inn når man skal lage en teleskopisk lineær bevegelse. Om den er horisontal eller vertikal, og hvordan omgivelsene ser ut er noen av dem. Derfor er det først lurt å gjøre en grundig behovsanalyse, slik at all relevant informasjon er på plass.

Behovsanalyse av teleskopiske lineære bevegelser

Avhengig av hvilken funksjon den teleskopiske lineære bevegelsen skal ha, stilles det forskjellige krav. Derfor er det første skrittet alltid å gjøre en gjennomtenkt behovsanalyse. Det er viktig å ta alle faktorer i betraktning, ikke bare de mest fremtredende som hvilke laster og hastigheter den teleskopiske lineære bevegelsen skal klare. Omgivelsene er for eksempel også av stor betydning for hva slags produkt og materiale som er best egnet. Vann, fuktighet, sagstøv og temperatur har betydelse for blant annet materialvalg og eventuelle innkapslinger. Men selv begrensninger i det fysiske rommet, hvis den teleskopiske lineære bevegelsen skal bygges inn, har betydelse for holdbarhet og funksjon.

Type applikasjon stiller krav

Et viktig spørsmål er hvor og hvordan bevegelsen skal skje. Teleskopiske lineære bevegelser brukes oftest for manuelle applikasjoner uten tyngre last og et lavere antall sykluser, som for eksempel i arkivskap eller skuffer. Automatiserte applikasjoner som brukes i produksjonsindustrien og som er i konstant bevegelse i krevende miljøer, krever en mer holdbar konstruksjon.

I den manuelle applikasjonen kan det være tilstrekkelig med aluminium eller stålplate for skinnene når det er lette laster og lav påkjenning. I industrien med store laster og ofte sterke vibrasjoner må skinnene fremstilles av herdet kaldvalset karbonstål, som er vesentlig stivere og klarer tynge laster også med fullt uttrekk.

Selv uttrekksskinnene må i slike tilfeller være fremstilt av herdet stål for å sikre en jevn bevegelse uavhengig av vibrasjoner, støt eller sjokkbelastning.  

De fleste teleskopiske applikasjoner er drevet av sylindere, noe som fungerer for applikasjoner med få kontaktpunkter. Men for presisjonsapplikasjoner som krever nøyaktig bevegelse, som for eksempel plukk- og plasseringsmaskiner, kan teleskopiske remdrevne sylindere bidra til en optimalt kontrollert bevegelse.

Last ned Skinnføringsguiden

Det omgivende miljøet påvirker

Avhengig av i hvilket miljø den teleskopiske lineære bevegelsen skal skje, er det forskjellige behov. Miljøet påvirker for eksempel materialvalget og hvilke overflatebehandlinger som kreves. Er det et fuktig eller på annen måte korrosivt miljø, hvor komponentene for eksempel eksponeres for korrosive væsker, rengjøringsmidler eller hyppig rengjøring, kan det være en god idé å satse på rustfritt stål eller kjemisk nikkelbelagte skinner. I et mindre utsatt miljø kan det være tilstrekkelig med valset stål eller aluminium, hvis lastene og presisjonskravene tillater det. Selv hva slags smøring som skal brukes påvirkes av det omgivende miljøet. Smøremidler har forskjellige egenskaper og temperaturfølsomhet, så avhengig av om det er høy eller lav temperatur, kreves en smøring hvor egenskapene ikke påvirkes.  

Horisontalt eller vertikalt

En annen faktor som påvirker konstruksjonen, er hvorvidt den teleskopiske lineære bevegelsen skal finne sted horisontalt eller vertikalt. Siden den vertikale bevegelsen av naturlige årsaker strever nedover, er den mer utfordrende og krever spesielle løsninger. En måte er å gjøre bevegelsen tregere ved å øke forspenningen. Da er bevegelsen kontrollert og ubrutt. En annen løsning er å konstruere teleskopskinnene slik at de kan slå begge veier og alltid kjøre skinnene til sine endeposisjoner. Avhengig av forutsetningene og applikasjonen, finnes det ulike produkter som kan være egnet å anvende.

Se våre teleskopløsninger

Kontakt Kenneth på Rollco

Fortell en venn eller kollega: