2021-03-04

Reduser kostnadene med ferdige løsninger innen lineærsystemer

Linjarenheter-kostnad

Hvis du bare ser på prisen når du kjøper komponenter til lineærsystemer, får du ikke et korrekt helhetsbilde av kostnadene. For eksempel er montering er annen faktor som påvirker de endelige utgiftene. I noen tilfeller kan ferdige løsninger gi en bedre totaløkonomi.

Hvordan kan ferdige løsninger redusere kostnadene for lineærsystemer?

I motsetning til å kjøpe forskjellige komponenter og deretter montere dem i en bestemt lineær enhet, leveres ferdige løsninger, som navnet antyder, ferdig montert. Fordelen med dette er at alt forarbeid, for eksempel design og tekniske beregninger, allerede er gjort, og at systemet er optimalisert for en jevn lineær bevegelse. Dermed kan du bruke tiden som ellers hadde gått med dette på noe annet.
Selv om en ferdigbygd lineær løsning ofte er dyrere enn hvis du kjøper komponentene hver for seg, kan de endelige kostnadene allikevel være lavere, siden monteringstiden er kortere. I tillegg kan maskinrammen ofte forenkles hva angår omfang, maskinering og presisjonskrav. Samlet sett er det altså bedre å beregne de totale kostnadene for den endelige monterte løsningen enn prisen på de enkelte komponentene.

Last ned sjekklisten

Øk kvaliteten, senk de totale kostnadene

En ferdig løsning leveres testet og klar med alle komponenter konfigurert til å fungere sammen. Parallellitetsproblemer som kan oppstå ved montering av enkeltkomponenter er allerede utbedret, og funksjonaliteten er optimalisert for de enkelte delene. En ferdig enhet er også bedre forseglet og motstår derfor smuss bedre, noe som kan forlenge levetiden og redusere vedlikeholdskostnader. Dette betyr at en ferdig enhet i noen tilfeller kan forbedre den endelige løsningens kvalitet og samtidig senke de totale kostnadene gjennom tidsbesparelser og forlenget levetid.

Når er en ferdig løsning å foretrekke?

Fra et kostnadsperspektiv har ferdige løsninger mange fordeler, selv om de i utgangspunktet kan være dyrere. Ferdige løsninger fungerer best når designet ikke har veldig særegne spesifikasjoner eller særlige krav til ytelse. Ettersom enheten er komplett, har den visse begrensninger, for eksempel når det gjelder lengde eller hastighet. Hvis du har veldig spesifikke krav, kan ytelsen optimaliseres på en annen måte med en løsning designet med utvalgte komponenter.
På grunn av innpakkingen motstår en ferdigbygd enhet smuss bedre. På den andre siden er det vanskeligere å se om den trenger ekstra rengjøring.
Selv om noen reparasjoner er enkle og kostnadseffektive, kan det være vanskelig å erstatte enkeltkomponenter i en ferdigbygd enhet. I noen tilfeller kan den beste løsningen faktisk være å bytte ut hele enheten. Om en ferdig løsning gir en lavere totalkostnad enn å kjøpe komponentene hver for seg må avgjøres fra gang til gang. Det vil alltid komme an på hvordan løsningen skal anvendes.

Se våre løsninger

leverandor_lineaersystem

Fortell en venn eller kollega: