2021-10-27

Raske formatendringer og Leans 7 typer unødvendig ressursspill

Förpackningsmaskin_omställningmotor

Lean er en velkjent metode for å optimalisere driften, redusere sløs/ressursspill og samtidig skape verdi for kunder. Metoden er basert på tre prinsipper der det ene, Muda, handler om sløs og unødvendig arbeid, som ikke skaper verdi. Mye av dette er åpenbart for de fleste bedrifter og noe som alle streber etter, men hvordan lykkes man best? I tillegg til endringer i arbeidsmetoder og kontinuerlig forbedringsarbeid, er det mange komponenter og tekniske løsninger, som kan hjelpe deg på vei. En av disse er posisjoneringsmotorer.

Økte krav til fleksibilitet og hastighet

For de fleste produsenter øker kravene til kortere oppsettstider og høyere fleksibilitet stadig vekk. Du må raskt kunne tilpasse produksjonslinjen til forskjellige produkter. Dette er akkurat det som Lean går ut på. Men hvordan gjør du egentlig dette best når du har en produksjonslinje med mange komponenter, f.eks. føringer, skinner, etikettskrivere og kameraer, som alle må settes opp? Hvis du utfører manuelle justeringer med f.eks. håndhjul, kan det ta mange timer før alt er justert. I tillegg kan det vøre vanskelig å få til nøyaktig samme innstillinger og posisjoner hver gang. Uansett hvor dyktige og nøyaktige operatørene er, vil det alltid være en menneskelig faktor. Ved å automatisere prosessen og installere posisjoneringsmotorer, kan alle komponentene justeres til en ny posisjon akkurat når du vil – både effektivt og presist.

Formatomställning_paket

Hva er posisjoneringsmotorer?

Posisjoneringsmotorer er komplette enheter med motor, integrert kontroll, BUS-kommunikasjon og målesystem. De er ideelle for å kontrollere f.eks. lineære enheter, elektriske aktuatorer og kuleskruer. Siden posisjoneringsmotorer har alt integrert i et veldig kompakt format, er det enkelt å installere dem i eksisterende systemer. Hvis systemet har håndhjul, er det ganske enkelt bare å demontere dette, montere posisjoneringsmotoren og koble den til. Vanligvis er det ikke vanskeligere enn som så.

Les mer om Aluminiumsprofiler

De 7 typer sløs og hvordan en posisjoneringsmotor hjelper deg å unngå dem

Overproduksjon

Når produksjonslinjen er stilt inn til et spesielt produkt, er det ofte fristende å benytte anledningen til å produsere ekstra av produktet. Men siden posisjoneringsmotorer gjør at du kan bytte en hel produksjonslinje på bare et par minutter, trenger du ikke å produsere mer enn hva som trengs eller starte produksjonen tidligere enn nødvendig. Overproduksjon risikerer å føre til sløs. Fra et bærekraftperspektiv er det også lurt å spare på råvarer og energi.

Ventetid

Manuelle justeringer i en produksjonslinje tar lang tid. Automatiske justeringsprosesser reduserer drastisk oppsettstider og nedetider. På denne måten utnyttes ressurser optimalt ved å sikre at både personell og maskiner ikke trenger å vente på at produksjonen.

Lagring

Med raskere formatendringer og kortere oppsettstider er det lettere å produsere "on-demand", i stedet for å produsere mer enn nødvendig og deretter lagerføre det. Å ha mere på lager binder kapital, og det er alltid en risiko for at produktene ikke blir brukt eller solgt. I tillegg krever lagre ofte større lokaler og alt i alt kan det øke kostnadene på flere forskjellige måter.

Skader og materialforflytninger

Med automatiserte formatendringer trenger ikke operatørene å justere innstillingene manuelt på de forskjellige komponentene i produksjonslinjen. Dette minimerer risikoen for arbeid- og slitasjeskader for personell. Med fleksible produksjonslinjer kan forskjellige steg i større prosesser kombineres, noe som både reduserer materialforflytninger og potensielt kan gjøre prosessen raskere.

Defekter/omarbeid

De innebygde intelligente posisjoneringsmotorene sørger for at en innstilt posisjon alltid justeres inn på samme måte og innebygde funksjoner korrigerer automatisk utilsiktede endringer. Dermed unngår du avvik og klager. Dessuten unngår du også å måtte kaste materialer og bruke ekstra ressurser for å produsere erstatningsprodukter.

Overarbeid

Med posisjoneringsmotorens eksakte resultater sammenlignet med manuelle innstillinger, trenger du ikke å produsere ekstra varer. For eksempel slipper du å produsere testversjoner for å korrigere innstillinger og justere posisjoner. Og siden det er så enkelt å endre formatene, kan du raskt justere produksjonen og i noen tilfeller slippe unødvendige manuelle steg, som ikke tilfører verdi.

Transport

Hvis du bare produserer det som trengs, slipper du unødvendig frakt og forflytning av materialer, f.eks. råvarer som må transporteres lange avstander og bidrar til høyere CO2-utslipp. Unødvendige transporter kan også bety overflødige forflytninger av materiale på produksjonsanlegget, f.eks. overproduksjon av produkter som siden må pakkes og lagres. Eller at produksjonslinjen er utformet på en slik måte at det krever manuelt arbeid å flytte varene videre til neste del av prosessen. Slik transport tilfører ikke verdi, verken til kunden eller selve produktet – men krever ressurser.

Lean er selvfølgelig mye mer enn bare raske formatendringer. Det er en metode som involverer hele selskapet og driften. Men det kan være godt å vite at det noen ganger finnes enkle løsninger som kan være nyttige.

Bärekraftig produksjon

Fortell en venn eller kollega: