2021-09-15

Pneumatiske eller elektriske sylindere?

Pneumatic input to robot handle in intelligence factory

Pneumatiske sylindere er svært vanlige innen industriell automasjon. Men selv om pneumatiske systemer ofte er en veldig god løsning, finnes det alternativer som er mer bærekraftige, spesielt når det gjelder økonomi og energibesparelser. Alternativene har også klare fordeler når det gjelder effektivitet, sikkerhet og produksjonskvalitet.

Økonomi og energisparing

Generelt har trykkluftsystemer en lav virkningsgrad. Kompressorer krever mye energi og kan for mange bedrifter derfor utgjøre en stor kostnad. I tillegg forsvinner mye av luften via lekkasjer, og lange ledninger skaper trykkfall. Det er ikke uvanlig at opptil 50% av den tilsatte mengden forgår på grunn av lekkasje. Både fra et økonomisk og energibesparende perspektiv kan det derfor være lurt å velge elektriske sylindere er i stedet, siden disse har en virkningsgrad på 80% sammenlignet med pneumatiske sylindere som ligger rundt 10%.

En pneumatisk løsning kan virke attraktiv fordi den generelt er billigere enn den tilsvarende løsningen med elektrisk sylinder. Men med sin høye effektivitet og lave driftskostnad er tilbakebetalingstiden til den elektriske sylinderen mye kortere. På grunn av litt lengre slaglengde og større dimensjoner blir den elektriske løsningen lønnsom på mindre enn et år – kostnaden for den pneumatiske løsningen overstiger da de høyere investeringskostnadene for den elektriske løsningen.

Sikker produksjon for validerte prosesser

Elektriske sylindere kan være mer komplekse å installere enn pneumatiske sylindere, men når systemet er klart, får du en trygg og pålitelig produksjon med eksakte sykluser og høy repeterbarhet. De elektriske sylindrene er programmerbare, og det er mulig å angi flere forskjellige posisjoner i samme syklus. Pneumatiske enheter er ofte begrenset til sluttposisjonene. I tillegg er det vanskelig å kontrollere pneumatiske systemer og du får derfor ikke samme nøyaktighet. Trykkluften svinger og påvirkes lett av omkringliggende faktorer.

For produksjoner som krever validerte prosesser, er elektriske sylindere å foretrekke fordi de tilbyr optimal kontroll og derfor kan garantere konsekvent kvalitet. Siden alle innstillinger programmeres, er det ikke mulig å manipulere eller ved et uhell endre innstillingene i produksjonsflyten. Med STO (Safe Torque Off)-funksjoner, som ofte er inkludert i det elektriske systemet, får du også en tryggere og sikrere arbeidsplass for operatører og vedlikeholdspersonell.

Bärekraftig produksjon

Rent og trygt arbeidsmiljø

Et trykkluftsystem kan kreve mye vedlikehold og service. Lekkasje bør kontrolleres regelmessig og filtre må jevnlig byttes ut for å sikre ren returluft. Dette er både viktig med hensyn til personellet på anlegget, men også for selve produksjonen. I bransjer som f.eks. legemiddel- og næringsindustrien er et rent produksjonsmiljø av avgjørende betydning. Da kan en elektrisk sylinder være en bedre løsning, siden den sikrer et lukket system. En annen fordel er at den elektriske sylinderen vanligvis bråker mindre og derfor er bedre for produksjonspersonellet, da pipelyder fra trykkluft er en velkjent årsak til støy i bransjen.

PNCE

Bestill vårt prøvesett

Fortell en venn eller kollega: