2023-01-10

Lineærmoduler gir strømlinjeformet lager- og verkstedflyt

Blog_QME

I dag er det mange muligheter for å implementere automasjonsløsninger i lager- og verkstedflyter. Ved å automatisere deltrinn kan du blant annet skape et bedre arbeidsmiljø og mer effektiv produksjon. Vi forteller deg mer om hvordan smarte lineærmoduler kan forbedre flyten.

Lagerautomatisering i en verden i endring

Dagens varehus og verksteder kan se ut på mange måter. Ettersom e-handel og digitalisering øker, stilles det høyere krav til kort leveringstid og mer effektiv produksjon. Automatisering kan øke effektiviteten, samtidig som høy kvalitet og et godt arbeidsmiljø opprettholdes. Lagerautomatisering er et bredt felt som inneholder mange typer løsninger. Ulike oppgaver og applikasjoner har ulike krav – noen enkle og noen mer avanserte. Enkle bevegelser og omstillinger kan automatiseres ved hjelp av lineærmoduler.

New call-to-action

Eksempel på automatiseringsflow

Lineære stasjoner kan finnes i en rekke bruksområder. I videoen nedenfor viser vi et eksempel på hvordan en QME lineærmodul kan samarbeide med et vision-kamera i en enkel automatiseringsflyt. Denne spesielle typen lineærmodul er en kostnadseffektiv løsning, da den vanligvis leveres klar for montering, og sparer dermed både design og monteringstid. Den kan justeres med kuleskrue eller trapesskrue avhengig av applikasjonens presisjonskrav. Lineærmodulen justerer sin posisjon basert på innkommende data fra vision-kameraet, i dette tilfellet informasjon om høyden på blokkene. Tilsvarende funksjonalitet finnes innenfor for eksempel e-handelsflyter, hvor postpakker skal sorteres etter adresseetikett, vekt eller høyde. Andre eksempler der lineærmoduler av denne typen kan brukes, er Pick & Place applikasjoner eller generelt for formatomstillinger.

New call-to-action

Fortell en venn eller kollega: