2021-03-30

Hva er normal leveringstid på lineære systemer og løsninger?

Time

Å angi en normal leveringstid for lineærsystemer kan ofte være vanskelig, siden det avhenger av bestillingens størrelse og kompleksitet. Men det er en rekke faktorer som påvirker leveringstiden, som du kan ha med i beregningene dine.

Oppbevaring av lineærsystemer påvirker leveringstiden

En ganske åpenbar faktor som påvirker leveringstiden er hvor stor lagerplass leverandøren har, siden dette for eksempel kan ha innvirkning på hvor store volumer de har av enkeltkomponenter. Jo mer de har på lager, jo bedre er muligheten for kort leveringstid, selv hvis du trenger et stort antall komponenter.

Men også bredden i sortimentet er viktig. Hvis leverandøren bare har store volumer av et begrenset utvalg av komponenter, vil denne trolig fortsatt være nødt til å bestille noen av de komponentene du etterspør. Dette kan ha en negativ effekt på leveringstiden. En leverandør som klassifiserer et stort antall forskjellige komponenter som standard og dermed lagerfører dem, har mye bedre mulighet for å opprettholde korte og sikre leveringstider. For en leverandør som både har stort lager og bredt utvalg bør gjennomsnittlig leveringstid være maksimalt en uke, inkludert eventuelle justeringer.

Transportmåte har betydning

Det har også betydning hvor lageret geografisk er plassert. Hvis leverandøren har sitt hovedlager i Norden, kan leveringstiden i hastetilfeller reduseres til en enkelt eller et par dager, siden de ikke er avhengige av usikker langtransport med fly eller båt. Jo større avstanden mellom deg og lageret, jo lengre er leveringstiden og jo større er risikoen for at avtalt leveringstid ikke holdes.

Dessuten er det viktig hvor fleksibel og serviceorientert leverandøren er. Det er mere sannsynlig at du får oppfylt ønskene dine hvis leverandøren har et uttalt mål om alltid å garantere raske leveringstider og er innstilt på å fly komponenter inn fra Asia eller sende dem til deg i taxi. Det kan også være at de har forskjellige transportselskaper i forskjellige markeder for å sikre at de alltid kan holde leveringstiden i uansett region.

Last ned sjekklisten

Kapasitet for produksjon og tilpasning er viktig

Mens bestillingen din i noen tilfeller er en ordre på standardkomponenter, vil den i mange andre tilfeller kreve forskjellige tilpasninger eller særlig produksjon. I gjennomsnitt krever sirka 50 prosent av alle bestillinger på lineærprodukter en eller annen form for behandling. Leverandørens kapasitet til å gjennomføre justeringer påvirker leveringstiden. I noen tilfeller utføres produksjonen av en underleverandør, noe som kan gjøre det vanskelig for leverandøren å ha fullt overblikk over produksjonskapasiteten når de gir deg leveringsdato.

Derfor har noen leverandører et eget verksted for tilpasning og produksjon, slik at de har betydelig større kontroll over prosessen og dermed leveringstiden. Dette gir dem også større fleksibilitet til å kutte ledetiden om nødvendig.

Det viktigste er imidlertid at du kan stole på det avtalte leveringstidspunktet. Derfor kan en litt lengre garantert leveringstid være bedre med enn en rask leveringstid som viser seg å være uberegnelig. Her er det viktig at du prøver å vurdere de logistiske forutsetningene til leverandøren og om de faktisk ser ut til å kunne å oppfylle det de lover.

Se våre løsninger

kjop av lineaersystem

Fortell en venn eller kollega: