2020-10-27

Hva er best? Kuler eller ruller ved skinneføring?

Kulor vs Rullar_2

Det er en diskusjon om hvilken løsning som er best ved skinneføring. Er det kuler eller ruller som gir best resultat? Men faktum er at spørsmålet er feil stilt.

Skinneføring med kuler eller ruller

Som nesten alltid når det dreier seg om lineær bevegelse begynner svaret på alle spørsmålene med å se på applikasjonen din. Det er den, og målet du har for den som avgjør hvilken løsning som er best. Det dreier seg om hvilke behov du har av blant annet stivhet, presisjon, nøyaktighet og last. Med andre ord er valget mellom kuler og ruller avhengig av hva du vil oppnå.

Ruller er egnet for applikasjoner med høye krav

Rulleskinneføringer fungerer som kuleskinneføringer, men har ruller i stedet for kuler i vognens løpebaner, noe som gir økt kontaktflate mellom vogn og skinne. Opprinnelig brukte man kuler i alle skinneføringer, men etter hvert som verktøymaskinene utviklet seg økte også kravene til presisjon. I arbeidet med å forbedre presisjonen utviklet man en ny type skinneføring hvor kulene ble erstattet av ruller. Dermed økte både bæretallene og stivheten.

Rulleskinner er derfor egnet for krevende maskinapplikasjoner som har behov for høy lasteevne i kombinasjon med maksimal stivhet, eller for applikasjoner med store laster.

Abboner på vårt nyhetsbrev

Kuler er egnet for de fleste applikasjoner

Hvis maskinapplikasjonen din derimot ikke har ekstremt høye krav, så fungerer det utmerket med kuleskinner. Kuleskinneføring er i dag den vanligste typen skinneføring, og generelt tilfører ikke rulleskinner noe i en vanlig applikasjon. Rulleskinneføringer er både sterkere og stivere på papiret, men i mange applikasjoner kan det bli problematisk da spesielt den store stivheten gjør at den minste monteringsfeil lett fører til økt friksjon og interne krefter, som til og med kan resultere i en betydelig forkortet levetid.

Rulleskinneføringer er dyrere og sjelden nødvendig, med mindre du har svært høye krav for bæretall og stivhet. Kuleskinneføringer fungerer også for ganske store laster, fordi skinneføringen sjelden blir slitt av lastene. Så heller ikke av den grunn er det noe å tjene på å bruke rulleskinneføringer.

Finn riktig skinneføring her

Kontakt Kenneth på Rollco

Fortell en venn eller kollega: