2022-09-27

Ergonomiske arbeidsstasjoner i produksjonsmiljø

Ergonimisk_arbetsstation

Iblant kan kanskje ergonomi innen tilvirkning og produksjon oppfattes som en stor kostnad. I lengden stemmer ikke dette i det hele tatt. Det behøver for det første ikke være særlig kostbart. For det andre er de positive effektene på produktivitet og helse veldig store når man jobber på en ergonomisk måte. Et bra arbeidsmiljø fører også til redusert sykefravær.


En ergonomisk industriarbeidsplass

Stikkord når du designer en ny arbeidsstasjon bør alltid være å tilpasse arbeidsforholdene til mennesket, i stedet for at mennesket skal tilpasse seg til aktuelle arbeidsforhold. Å kunne arbeide i en bra arbeidsstilling og ha en velorganisert arbeidsflate er detaljer som spiller stor rolle for vår helse i det lange løp. Med dagens fleksible konstruksjonsalternativer går det å få til en ergonomisk, kostnadseffektiv arbeidsstasjon, uansett om du arbeider i et produksjons- eller kontormiljø.

hylla_på_hjul

fotstöd

Verktøyvogn på hjul Justerbar fotstøtte

3 gyldne stikkord for en ergonomisk arbeidsstasjon

 1. Tilpasningsmuligheter

  Mulighet til å gjøre individuelle innstillinger på arbeidsstasjonen er alfa og omega. Arbeidsbord og arbeidsstoler skal kunne høydejusteres etter ulike personer og arbeidsoppgaver. Også fotstøtte som kan justeres bidrar til å skape en optimal arbeidsstilling. Når arbeidsoppgavene tillater det er det bra å prøve og veksle mellom stående og sittende stilling i løpet av dagen.

  En monterings- eller verkstedsvogn på hjul er enkel å flytte hvis det er behov for verktøy eller annet utstyr behøves på et annet sted, eller kanskje ved en annen maskin. Flyttbare deler av arbeidsstasjonen øker fleksibiliteten og muliggjør en mer ergonomisk arbeidsplass.

 2. Plassering

  Materialer og verktøy som brukes regelmessig skal plasseres lett tilgjengelig, slik at anstrengende bevegelser og arbeidsstillinger unngås. Materialer som er plassert lenger bort skal kunne nås uten at kroppen belastes på en skadelig måte, f.eks. med justerbare hjelpemidler som bevegelige armer eller flyttbare hyller. Unngå unødvendige løft, bruk hjelpemiddel som f.eks. materialløfter for å løfte og senke tyngre last. For å flytte tung last, bruk en vogn eller noe lignende.

 3. Belysning

  Tilstrekkelig med lys er viktig. Belysningsnivåer i lagerlokaler, produksjonslinjer og ved monteringsanlegg skal alltid helst være bedre enn standardkravene. Det rekker dog ikke å bare ha høye belysningsverdier. Belysningen må også være jevn og belysningsstandarden spesifiserer minimumsverdiene for ensartethet. Innen høykvalitets industribelysning gis det særskilt oppmerksomhet til blendingskontroll. Nærmest kroppen passer det med justerbar belysning, slik at man selv kan tilpasse belysningsnivået til rådende forhold.

materiallift

Materialløfter ved arbeidsstasjon

New call-to-action

Fortell en venn eller kollega: