2022-03-24

Effektivt formatbytte av flasker ved tappeanlegg

Tappningsanläggning

Flasker i tappeanlegg kommer ofte i flere forskjellige størrelser og også i forskjellige materialer. Dette stiller krav til fleksibilitet i produksjonen, det skal være mulig å justere maskinene raskt og presist. Flaskene må ofte både inspiseres og fylles – trinn som krever effektive formatomstillinger.

Behovet av formatomstillinger finnes nesten overalt

Formatendringer er vanlig i stort sett alle bransjer, du må bare vite hvor du skal lete. Mange ganger er det en mulighet for å redusere kostnader, øke kvaliteten og forbedre sin tekniske løsning dersom man får vite hvordan man går frem. Omstillingsmotoren er her en løsning som kan møte alle disse ønskene på en enkel måte. Prosessen i et tappeanlegg illustrerer på en god måte hvordan dette kan se ut.

Linear Applications

Veien gjennom fabrikken

I et tappeanlegg suser mer eller mindre skjøre flasker forbi i høy hastighet. Dette kan være så mye som 72 000 enheter i timen. Vanligvis passerer flaskene følgende trinn:

  • Skylling og rengjøring
  • Forblanding
  • Fylling
  • Korking/kapselering
  • Merking
  • Pakking

Flere av disse trinnene inkluderer prosesser hvor formatet på maskinen som håndterer flaskene, under deres ferd på fabrikken, må endres. Dette krever et maskindesign som gjør at tiden for formatomstillingene er minimal, og at nøyaktigheten under omstillingen bevares.

Tappningsanläggning_omställningsmotor

Formatomstilling i produksjonslinje ved tappeanlegg

Hygiene — et viktig spørsmål

I fabrikker som håndterer resirkulerte flasker er renhold alfa omega. Fabrikken skal kunne garantere at de vaskede flaskene er i godkjent stand når de kommer til forbrukeren igjen. En automatisert prosess, hvor det er nok med et knappetrykk for å endre formatet mellom ulike flasker i maskinen, har mange fordeler fremfor en manuell løsning. Behovet for menneskelig kontakt med en maskin minimeres.

Tidsbesparing og eliminering av feil

Automatiserte formatomstillinger effektiviserer på flere måter. Selve prosessen for omstillingen tar et kort øyeblikk. Når systemet er satt opp riktig, elimineres risikoen for at feil oppstår ved manuell justering, og arbeidsbelastningen på maskinoperatøren reduseres.

Selv om investeringen i omstillingsmotorer kan være en økt utgift, genererer det en stor kostnadsbesparelse på sikt.

C-rail kit

Fortell en venn eller kollega: