2022-09-13

Beskyttelse for både menneske og maskin

AdobeStock_193584297

Hvert år rapporteres tusenvis av arbeidsulykker. En av de vanligste årsakene er tapt kontroll over maskin, utstyr eller verktøy. Maskin- og prosessoperatørarbeid er et av de yrkene som er blant de mest utsatte. De vanligste årsakene er at personen blir sittende fast eller klemmes i eller mellom roboter, transportbånd eller ulike typer maskiner. Med riktig beskyttelsesinnretning kan man minimere risikoen for denne typen ulykker.

Arbeidssikkerhet

Noen av de vanligste risikoene ved arbeid med maskiner er at personalet kommer i kontakt med bevegelige maskindeler og skjærende verktøy eller at materiale/verktøydeler slenges ut av maskinen. En maskinbeskyttelse beskytter operatøren effektivt mot denne typen farer. I blant kan lysgardiner eller lysramper være tilstrekkelig beskyttelse. Dog finnes det da ingen fysisk barriere, vanligvis stenges bare strømmen til maskinen av hvis noen eller noe bryter lysstrålen. En maskinbeskyttelse av aluminiumsprofiler og ulike typer paneler beskytter effektivt både personale og omgivelser.

Beskyttelse mot forurensningMaskinstativ-skydd

Noe man kanskje sjelden tenker på er at det ikke alltid behøver være omgivelsene som bør beskyttes, men i stedet det som finnes innenfor beskyttelsen. Ved å bygge en tett maskinbeskyttelse kan sensitive komponenter og utstyr holdes frie for f.eks. skitt og støv. Maskinen er fortsatt lett tilgjengelig for service og vedlikehold via luker og dører, og kabler og slanger oppbevares trygt i kabelkanaler. Oftest er f.eks. fyllemaskiner og maskiner innen næringsmiddelindustrien allerede innkapslet for å beskytte det som produseres.

Maskinbeskyttelse kan ha ulike utseende og mulighetene er uendelige. Her kommer et par eksempler på spesialbeskyttelser.

Visjonskap

Et eksempel på beskyttelse/skjerming som er beregnet på å beskytte det som er innenfor er såkalt visjonskap. Slike skap plasseres ofte over båndtransportører. Skapene har helt tette vegger, ofte av metallplater, og lister som effektivt stenger alt lys ute. I skapet er det et kamera og en dedikert lyskilde som identifiserer plassering av gjenstandene på båndet, slik at for eksempel en plukkerobot kan plukke dem opp. Visjonssystemet kan også tilpasse hastigheten på prosessen og optimere robotens arbeid.

Avskjerminger for laser

I spesielle produksjonsanlegg kan det være nødvendig med laserskjerming. Dette for å beskytte mennesker og omgivelser mot lasereksponering. I disse tilfellene er det veldig viktig at alle vegger og alt materiale tåler en viss tids eksponering uten at laseren skjærer gjennom. Når det gjelder denne typen beskyttelse kan det kreves dobbel veggkonstruksjon, lasersikre ventiler og avtrekk, rør- og kabelgjennomføringssystem og andre spesialdesignede komponenter.

New call-to-action

Fortell en venn eller kollega: