2022-01-27

Lineære applikasjoner i renrom

cleanroom

Lineære applikasjoner i renrom stiller spesielle krav til komponentene. Hva må jeg tenke på når jeg designer og velger produkter for bruk i renrom? Ved å bedre forstå årsakene til fremveksten av uønskede partikler og deretter designe løsningen din på en smart måte for å møte dette, trenger det ikke være så vanskelig.

Harde krav til omgivelsene

I renrom er det et kontrollert nivå av forurensning. I vanlige tilfeller er det ofte snakk om behovet for å unngå forurensninger som trenger inn i lineære komponenter, som skinneføringer og kuleskruer, men i rene rom gjelder i stedet det motsatte – for å unngå at disse komponentene trekker inn forurensende komponenter i renromsmiljøet. Renrom er vanligvis assosiert med elektronikkindustrien og medisinsk industri, men forekommer også i visse bruksområder innen flyindustrien, farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien.

Friksjon – renrommets fiende

Lineære styringer som beveger seg skaper uunngåelig små partikler på grunn av den friksjonen som oppstår mellom de forskjellige overflatene som kommer i kontakt med hverandre, under lineærføringens bevegelse.

Siden målet er å holde mengden av uønskede partikler på et minimumsnivå, bør det fokuseres på å redusere friksjonen så mye som mulig. En lineær føring med kuler eller ruller, for eksempel en kulebøssing eller kuleskrue, er derfor å foretrekke fremfor glidebøssing eller glideskrue.

C-rail kit

Tetninger, smøring og kulekjede

Vanlige standardtetninger på en skinneføringsvogn eller en kuleskruemutter har en tendens til å generere en viss mengde friksjon ved bevegelse. Lavfriksjonstetninger eller tetninger som ikke har kontakt i det hele tatt med skinne/kuleskruen er derfor å foretrekke i rene rom. Disse tetningene har imidlertid en ulempe, de medfører større risiko for at smøremidler kan lekke ut i omgivelsene. Du bør derfor bruke spesielle typer smøremidler som er godkjent for bruk i renromsmiljøer.

Den siste tiden har det vært mulig å vise at skinneføringer med kulekjeder reduserer mengden uønskede partikler som dannes. Kulekjeden separerer kulene i vognen og hindrer dem i å komme i kontakt med hverandre.

BallChain_NO

Velg rustfri materialer

Foretrukne materialer i et rentromsmiljø er vanligvis rustfritt stål og PVC. Mange miniatyrskinneføringer og miniatyrkuleskruer er tilgjengelige i rustfritt stål, noe som gjør dem til et bra alternativ for bruk i renrom. Disse kommer også ofte med lavfriksjonstetninger og lav bias som standard.

Selv om vanlig stål og aluminium ofte er standardmaterialer i lineære komponenter, finnes det måter å omgå dette og tilpasse dem til rene rom. Stål kan for eksempel overflatebehandles med forkromming eller fornikling som hindrer oksidering. Aluminium kan i noen tilfeller anodiseres, noe som gir overflaten en omfattende korrosjonsbeskyttelse ved å forsterke det naturlige oksidlaget i aluminiumet.

Linear Miniature Guides

Fortell en venn eller kollega: